Zůstaň s námi

V evangeliu Lukáše je zážitek dvou učedníků, kteří jdou v neděli z Jeruzaléma do blízké vesnice Emaus (Lk 24,13-32). Prosím, najděte si jej ve vaší Bibli.

Smutní a plní toho, co se před několika dny stalo, hovořili o tom, jak byl ukřižován jejich Mistr, učitel a pohřben. A my jsme se domnívali, že to je TEN, který má zachránit Izrael. Mezitím se k nim přidružil pocestný, poslouchal jejich rozhovor a ptal se jich, o čem to mezi sebou povídají. Překvapeně se dívají na pocestného a nevěřícně se ptají, jdeš z Jeruzaléma a nevíš, co se tam stalo? Učitele a proroka, Ježíše Nazaretského, který dělal mnoho zázraků, dali přední kněží a knížata ukřižovat. My jsme se domnívali, že On osvobodí Izrael. Teď je všemu konec. Některé ženy sice byly ráno u hrobu a zjistili, že je prázdný, a někdo ho možná viděl živého. Pocestný jim začal trpělivě připomínat jedno proroctví za druhým, které dobře znali a najednou čím dál více poznávali, že události, jak se staly, byly dávno předpovězeny. Nová naděje, radost, oživila jejich mysl. Přiblížili se k vesnici a už bylo k večeru, nechtěli přes noc zůstat venku a pozvali pocestného, aby s nimi zůstal na večeři a nocleh, „zůstaň s námi, den se nachýlil“. Při večeři, když lámal a podával jim chléb, poznali svého Mistra, učitele, bratra, nejbližšího přítele, ale on se v tuto chvíli od nich vzdálil. Ještě v této chvíli vstali a přes tmu, která zahalila krajinu utíkali plni radosti do Jeruzaléma, přinést zprávu o setkání se vzkříšeným Ježíšem svým bratřím. „Zdali naše srdce nehořela, když nám otevíral Písma“. Kdykoliv čtu nebo si připomínám tuto událost, jak bych si přál, aby i naše srdce hořela při zprávě o tom, že Ježíš žije a my prosíme „Zůstaň s námi“ navždy. On slíbil, než odešel ze Země, že bude s námi po všechny dny až do konce. Tuto jistotu a víru, naději a lásku přeji vám všem. Ježíš už dávno není miminko, ale žije a připravuje nám příbytky a brzy přijde. Prosba, zůstaň s námi, Pane Ježíši, ať nás provází přes těžkosti a radosti v dalších dnech vašeho života. AMEN