Pohlcena je smrt ve vítězství (1 Kor 15,54)

Mnoho lidí je nespokojených se svým životem. Očekávali více od života, radosti, štěstí, procházku růžovým sadem. Zatím mnozí cítí, že jim něco chybí. Někdo prožije život v radostné službě jiným, někdo v radovánkách jen pro sebe. A to je všechno? Prožít několik desítek let a pak zemřít? Nemá život vyšší smysl a cíl? Někdo Boha nepotřebuje, stačí mu evoluce, humanita, vyšší lidské ideály. „To bude krásné, umřít za císaře Pána?“ (Švejk) Kam lidstvo přivedly nekonečné války? Utrpení, bolest, bída a nakonec smrt. To jsou vznešené lidské ideály? Demokracie? Svoboda? Rovnost? Všechno jsou jen krásné názvy, ale skutečnost je jiná. Všechny ideály platí jen v lidské mysli a slovech politiků před volbami. Bůh nám v Kristu Ježíši dal příklad, jak žít, ukázal, že smyslem života je láska, radost, mír. A nabízí všem lidem nový opravdový život na nové zemi v lásce. Ježíš byl první z lidí, který byl Bohem vzkříšený a tak jako on, každý, kdo v něho uvěří, že ho Bůh poslal pro nás, dá se jím vést k novému životu bude žít. Bible to osvědčuje na mnoha místech. Láska je silnější než smrt. Vítězství je víra ve vzkříšeného Krista, je změna naší povahy Duchem Kristovým. Pohlcena je smrt ve vítězství. Tuto naději a víru přeji každému z vás.  AMEN